Zarządzanie

Widok

Ze szkolenia dowiesz się mi.in. dlaczego ważne jest aby w firmie byli liderzy, jak wyłonić liderów oraz co powinni robić liderzy aby pracownicy za nimi podążali.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Pakiet zawiera 9 lekcji. Lekcja nr 1 - Istota zarządzania i autorytet szefa Lekcja nr 2 - Autorytet szefa Lekcja nr 3 - Funkcje i zadania szefa Lekcja nr 4…

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi - Lekcja nr 8: Informacja zwrotna cz. 2. Ze szkolenia dowiesz się m.in. jak udzielać informacji zwrotnej w oparciu o model FUKO.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi - Lekcja nr 7: Informacja zwrotna cz. 1. Ze szkolenia dowiesz się m.in. jak ważna jest informacja zwrotna i kiedy jest potrzebna.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi - Lekcja nr 6: Delegowanie zadań cz. 2. Ze szkolenia dowiesz się m.in. jak skutecznie skutecznie delegować zadania.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi - Lekcja nr 5: Delegowanie zadań cz. 1. Ze szkolenia dowiesz się m.in. jakie są najważniejsze narzędzia w delegowaniu zadań oraz poznasz 4 kluczowe elementy delegowania zadań.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi - Lekcja nr 4: Narzędzia menedżerskie. Ze szkolenia dowiesz się m.in. jakich narzędzi menedżerskich należy stosować aby zespół stał się bardziej skuteczny.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi - Lekcja nr 3: Funkcje i zadania szefa. Ze szkolenia dowiesz się m.in. na czym polega zarządzanie oraz jakie są zadania szefa.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Zarządzanie Ludźmi – Lekcja nr 2: Autorytet szefa. Ze szkolenia dowiesz się mi.in. jakie czynniki pozytywnie wpływają na budowanie autorytetu.

Bezpłatny

Zamów

Brainstorm Group Sp. z o. o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.+48 32 202 31 38, NIP: 634 283 41 48, REGON: 36053336400000
Nr KRS 0000538275 – Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy : 3 005 000 zł