Zarządzanie Ludźmi

Zarządzanie Ludźmi

Pakiet zawiera 9 lekcji.
Lekcja nr 1 – Istota zarządzania i autorytet szefa
Lekcja nr 2 – Autorytet szefa
Lekcja nr 3 – Funkcje i zadania szefa
Lekcja nr 4 – Narzędzia menedżerskie
Lekcja nr 5 – Delegowanie zadań cz. 1
Lekcja nr 6 – Delegowanie zadań cz. 2
Lekcja nr 7 – Informacja zwrotna cz. 1
Lekcja nr 8 – Informacja zwrotna cz. 2
Lekcja nr 9 – Informacja zwrotna cz. 3

Zamówienie

Kategoria

Bezpłatny

Zamów

Brainstorm Group Sp. z o. o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.+48 32 202 31 38, NIP: 634 283 41 48, REGON: 36053336400000
Nr KRS 0000538275 – Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy : 3 005 000 zł