SMED – skracanie czasów przezbrojeń

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

Ze szkolenia dowiesz się m.in. czym jest SMED, na czym polega i za co odpowiada oraz jak efektywnie wykorzystać go w firmie.

Zamówienie

Kategoria

Bezpłatny

Zamów

Brainstorm Group Sp. z o. o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.+48 32 202 31 38, NIP: 634 283 41 48, REGON: 36053336400000
Nr KRS 0000538275 – Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy : 3 005 000 zł