Umiejętności osobiste

Widok

Z filmu dowiesz się między innymi jak funkcjonować w zmiennym środowisku.

Bezpłatny

Zamów

Z filmu dowiesz się jakich narzędzi należy stosować w komunikacji z poszczególnymi pokoleniami.

Bezpłatny

Zamów

Z filmu dowiesz się co motywuje poszczególne pokolenia.

Bezpłatny

Zamów

Z filmu dowiesz się dlaczego warto wyznaczać cele, jak je definiować oraz jak o nie się starać.

Bezpłatny

Zamów

Ze szkolenia dowiesz się m.in. jak przekazywać informację zwrotną za pomocą metody FUKO, czego powinna dotyczyć oraz kiedy powinna być udzielona.

Bezpłatny

Zamów

Brainstorm Group Sp. z o. o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.+48 32 202 31 38, NIP: 634 283 41 48, REGON: 36053336400000
Nr KRS 0000538275 – Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy : 3 005 000 zł