Lista kursów

Widok

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. do czego służy Gemba Walk, jaką rolę powinien pełnić Plant Manager oraz co daje wdrożenie Gemba Walk w firmie.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. jakie są przyczyny powstawania braków, dlaczego braki powstają oraz jak i gdzie znaleźć ich przyczyny.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. czym jest Diagram Ishikawy i jak za jego pomocą skuteczne znaleźć problem, co to jest metoda 5Why oraz jak za pomocą metody Poka Yoke zapobiegać…

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. czym jest Lean Manufacturing, na jakich filarach opiera się filozofia Lean oraz po co wdrażać filozofię Lean w firmie.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. jak brak organizacji pracy wpływa na efektywność produkcji, czym jest 5S oraz jak prosto wdrożyć 5S w firmie.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. czym charakteryzuje się produkcja masowa, czym charakteryzuje się produkcja w systemie One Piece Flow oraz który z systemów jest lepszy i jakie korzyści wynikają z…

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. czym jest odprawa produkcyjna, do czego służy i jak wpływa na zachowania pracowników oraz dlaczego należy ją prowadzić.

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Ze szkolenia dowiesz się m.in. czym jest system Kanban, na czym polega i jakie ma zastosowanie oraz jak poszczególne systemy wpływają na przepływ.

Bezpłatny

Zamów

Ze szkolenia dowiesz się m.in. jak przekazywać informację zwrotną za pomocą metody FUKO, czego powinna dotyczyć oraz kiedy powinna być udzielona.

Bezpłatny

Zamów

Brainstorm Group Sp. z o. o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.+48 32 202 31 38, NIP: 634 283 41 48, REGON: 36053336400000
Nr KRS 0000538275 – Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy : 3 005 000 zł