HR i Trenerskie

Widok

Kategoria

Kongres HR 2021 - Prelekcja - Pan Tomasz Teterycz

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Kongres HR 2021 - Prelekcja - Pan Sebastian Matyniak

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Kongres HR 2021 - Panel dyskusyjny

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Kongres HR 2021 - Prelekcja - Pani Marta Błońska

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Kongres HR 2021 - Prelekcja - Pan Łukasz Chruściel

Bezpłatny

Zamów

Bezpłatny

Zamów

Kategoria

Kongres HR 2021 - Prelekcja - Pani Agnieszka Jadwiszczok i Pani Dagmara Mytkowska

Bezpłatny

Zamów

Brainstorm Group Sp. z o. o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.+48 32 202 31 38, NIP: 634 283 41 48, REGON: 36053336400000
Nr KRS 0000538275 – Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy : 3 005 000 zł